dnes je 13.7.2024

Input:

136/2011 Sb., Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.6.2021

č. 136/2011 Sb., Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.6.2021
ZÁKON
ze dne 27. dubna 2011
o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění § 36 odst. 1 a odst. 4 a § 33 odst. 1
278/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3, § 16 odst. 1 písm. a), § 29 a § 33
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
mění, celkem 40 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první utanovení hlavy VI
89/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
mění § 2, § 5, § 6, § 10
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 16
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBĚH BANKOVEK A MINCÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  ochranu tuzemských a cizozemských bankovek a mincí proti jejich padělání a pozměňování a
b)  další pravidla pro oběh tuzemských bankovek a tuzemských mincí, práva a povinnosti s tímto oběhem související, jakož i výkon veřejné správy v této oblasti.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1)  Tuzemská bankovka je bankovka znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; bankovka znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je bankovka cizozemská.
(2)  Tuzemská mince je mince znějící na koruny české, vydaná Českou národní bankou, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit; mince znějící na jinou měnu, která je platná nebo kterou lze za platnou vyměnit, je mince cizozemská.
(3)  Pamětní bankovka je tuzemská bankovka určená ke sběratelským účelům.
(4)  Pamětní mince je tuzemská mince vyrobená z drahých kovů určená ke sběratelským účelům.
(5)  Tuzemská bankovka
a)  celá je tuzemská bankovka, které nechybí žádná její část nebo které chybí pouze část nebo části okraje na obvodu bankovky,
b)  celistvá je tuzemská bankovka, která tvoří souvislý celek,
c)  opotřebovaná oběhem je celá a celistvá tuzemská bankovka, která je odřená, zašpiněná nebo pomačkaná,
d)  nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,
1.  která je ohořelá nebo zetlelá,
2.  která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li o nepatrné poškození nebránící dalšímu oběhu,
3.  která je poškozená hygienicky závadným materiálem,
4.  která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,
5.  která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
6.  která se skládá z více než 2 částí,
7.  jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,
8.  jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo
9.  které chybí celý horní nebo spodní okraj,
e)  běžně poškozená je tuzemská bankovka, která je poškozena jinak než nestandardně.
(6)  Tuzemská mince
a)  celá je tuzemská mince, jejíž plocha nebyla zmenšena, nebo mince vyrobená z více částí, které nechybí žádná její část,
b)  opotřebovaná oběhem je celá tuzemská mince, která je odřená nebo zašpiněná,
c)  nestandardně poškozená je tuzemská mince,
1.  která je nastřižená,
2.  která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,
3.  která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,
4.  jejíž obrazec nebo reliéf je nečitelný, nebo
5.  jejíž tvar je deformovaný,
d)  běžně poškozená je tuzemská mince, která je poškozená jinak než nestandardně.
§ 3
Vymezení některých dalších
Nahrávám...
Nahrávám...