dnes je 22.7.2024

Input:

298/2014 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 298/2014 Sb., Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
221/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu
432/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu
403/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu
288/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
318/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
548/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění přílohu
453/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění přílohu
356/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu
351/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
§ 1
V příloze k této vyhlášce se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1) , odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví příloha č. 4 oceňovací vyhlášky2) . Průměrná základní cena zemědělských pozemků v těchto katastrálních územích je pro každé katastrální území stanovena individuálně, na základě ceny stanovené přílohou č. 4 oceňovací vyhlášky2) a podle výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků.
§ 2
Zrušuje se:
1.  Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
2.  Vyhláška č. 427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
3.  Vyhláška č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
4.  Vyhláška č. 358/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 412/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Vyhláška č. 356/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb.
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
 
Název katastrálního území
Průměrná základní cena v Kč/m 2
Kód ČSÚ
Kód NUTS 3
Abertamy
2,38
600016
CZ041
Karlovarský kraj
Adamov
3,59
600041
CZ064
Jihomoravský kraj
Adamov u Českých Budějovic
3,02
600032
CZ031
Jihočeský kraj
Adamov u Karlovic
2,36
663409
CZ080
Moravskoslezský kraj
Adamov u Tupadel
9,17
771473
CZ020
Středočeský kraj
Adolfovice
2,19
601756
CZ071
Olomoucký kraj
Ahníkov
6,79
691003
CZ042
Ústecký kraj
Alberovice
5,43
702919
CZ020
Středočeský kraj
Albeř
2,91
600075
CZ031
Jihočeský kraj
Albeřice u Hradiště
3,75
917923
CZ041
Karlovarský kraj
Albrechtice
4,77
600083
CZ031
Jihočeský kraj
Nahrávám...
Nahrávám...