dnes je 23.9.2023

Input:

415/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 415/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
 
číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku
Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
Uvolnění členové zastupitelstva
Neuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)
uvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 1 až 3)
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
obec, městská část nebo obvod
do 300
47 255
41 584
36 859
32 134
28 352
25 518
5 671
2 835
2 363
1 418
2
od 301 do 600
53 068
46 701
41 393
36 086
31 841
28 656
6 368
3 183
2 653
1 593
3
od 601 do 1 000
59 495
52 356
46 406
40 457
35 696
32 127
7 139
3 570
2 974
1 785
4
od 1 001 do 3 000
66 206
58 260
51 640
45 020
39 723
35 751
7 945
3 972
3 311
1 986
5
od 3 001 do 5 000
72 915
64 165
56 873
49 583
43 748
39 375
8 749
4 376
3 645
2 188
6
od 5 001 do 10 000
79 626
70 070
62 108
54 145
47 775
42 998
9 556
4 777
3 981
2 388
7
od 10 001 do 20 000
86 287
75 934
67 305
58 675
51 772
46 596
10 354
5 178
4 315
2 588
8
od 20 001 do 50 000
94 179
82 877
73 460
64 042
56 507
50 857
11 301
5 651
4 709
2 826
9
od 50 001 do 100 000 a územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel
102 308
90 032
79 800
69 570
61 384
55 246
12 277
6 138
5 116
3 070
10
od 100 001 do 200 000 a územně členěná statutární města do 200 000 obyvatel
111 051
97 724
86 620
75 514
66 630
59 967
13 325
6 664
5 553
3 331
11
nad 200 000
134 677
118 516
105 049
91 582
80 806
72 725
16 161
8 081
6 734
4 040
Nahrávám...
Nahrávám...