dnes je 22.7.2024

Input:

527 - Zákonné sociální náklady

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

527 – Zákonné sociální náklady

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Zákonné sociální náklady se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.16.  
1. Zákonné sociální náklady hrazené v hotovosti 527 261 jedná se např. o výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, dále o výdaje na závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a další výdaje definované § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, ve znění pozdějších předpisů  
2. Zákonné sociální náklady hrazené na základě dodavatelské faktury 527 321  
3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 527 412 – rozpočtová pravidla
– ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
4. Nárok zaměstnance na stravenkový paušál 527 331
(333) 
§ 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. 
5. 45% podíl hodnoty stravenky 527 263  


Poznámka

Položka "A.I.16. Zákonné sociální náklady" obsahuje podle § 33 odst. 2 písm. d)

Nahrávám...
Nahrávám...