dnes je 24.9.2021

Input:

527 - Zákonné sociální náklady

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

527 – Zákonné sociální náklady

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Zákonné sociální náklady se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.16.  
1. Zákonné sociální náklady hrazené v hotovosti 527 261 jedná se např. o výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, dále o výdaje na závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a další výdaje definované § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, ve znění pozdějších předpisů  
2. Zákonné sociální náklady hrazené na základě dodavatelské faktury 527 321  
3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 527 412 vyhláška o FKSP č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  


Poznámka

Položka „A.I.16. Zákonné sociální náklady” obsahuje podle § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady podle

Nahrávám...
Nahrávám...