dnes je 22.7.2024

Input:

648 - Čerpání fondů

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

648 – Čerpání fondů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Čerpání fondů se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.16.   
1. Čerpání fondu odměn 411 648 dle ČÚS č. 704, bod 4.2.  
2. Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku 412 648 dle ČÚS č. 704, bod 5.5.  
3. Čerpání rezervního fondu z důvodu zhoršení hospodářského výsledku 413
414 
648 dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2.  
4. Čerpání rezervního fondu z důvodu překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy 413
414 
648 dle ČÚS č. 704, bod 6.2.2., 6.3.2.  
5. PO zřízené ÚSC – čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti 413
414 
648 dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2.  
6. PO zřízené ÚSC – čerpání rezervního fondu k úhradě sankcí 413
414
 
648 dle ČÚS č. 704, bod 6.3.2.  
7. Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů           
a) čerpání rezervního fondu z ostatních
titulů v průběhu roku, pokud toto použití
bylo rozpočtováno a pokud je to nezbytné k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem zřizovatele na provoz   
414  648  § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 

– dle ČÚS č. 704, bod 6.1.2.
– dle ČÚS č. 704, bod 6.1.2.  
b) vrácení nespotřebované části rozpočtované na krytí potřeb a převedené
do výnosů příspěvkové organizace zpět
do rezervního fondu   
648  414  § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   
8. Čerpání fondu reprodukce majetku           
a) náklady na opravy a udržování dle dodavatelské faktury   511  321     
b) čerpání prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku   
416  648  § 58 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   
Nahrávám...
Nahrávám...