dnes je 25.9.2022

Input:

648 - Čerpání fondů

24.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

648 – Čerpání fondů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č.  Text  MD   Poznámka  
            Čerpání fondů se vykazuje ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.16.   
1.  Čerpání rezervního fondu z ostatních titulů           
a) čerpání rezervního fondu z ostatních
titulů v průběhu roku, pokud toto použití
bylo rozpočtováno a pokud je to nezbytné k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem zřizovatele na provoz   
414  648  § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   
b) vrácení nespotřebované části rozpočtované na krytí potřeb a převedené
do výnosů příspěvkové organizace zpět
do rezervního fondu   
648  414  § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   
2.  Čerpání fondu reprodukce majetku           
a) náklady na opravy a udržování dle dodavatelské faktury   511  321     
b) čerpání prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku   
416  648  § 58 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.   


Poznámka

Podle § 57 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem zřizovatele

Nahrávám...
Nahrávám...