dnes je 1.2.2023

Input:

FKSP pro příspěvkové organizace

Datum konání: 16.2.2023, 10:00 - 13:00, Ing. Eliška Hryzláková

Přihlaste se na on-line seminář a během několika hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line záznamu.

Obsah webináře

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou se řídí organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a nově také státní podniky. Na on-line semináři vás seznámíme s aktuálním zněním vyhlášky a vysvětlíme, jak do praxe zavést její jednotlivé části a jak hospodařit s fondem v průběhu roku

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé

nebo přihlásit.

Kromě on-line přístupu si můžete objednat i tištěnou brožuru.

Novinka 2020 - praktická, přehledná, srozumitelná brožura FKSP

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

po novele s účinností od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti poměrně zásadní novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o novelu, která má celkem 41 bodů a byla zveřejněna pod č. 357/2019 Sb.                                     

Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili novou brožuru s komplexním vysvětlením problematiky FKSP.

Jedním ze základních bodů novely je rozšíření dopadu této právní úpravy i na státní podniky. Dále se pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovuje povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšiřuje se také okruh plnění, na která lze přispívat za účelem preventivní péče o zdraví zaměstnance. Doplňuje se možnost přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Zavádí se možnost příspěvku na náklady na použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Dále se zvyšují některé limitní částky, které vyhláška upravuje.

 

Za cenu 590 Kč bez DPH získáte:

  • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP po novele 2020
  • základní účetní postupy
  • praktické příklady
  • daňová řešení
  • upozornění na nejčastější chyby v praxi
  • vzor vnitřní směrnice 2020
  • odpovědi na nejčastější dotazy
  • úplné znění vybraných vyhlášek (č. 114/2002 Sb. s vyznačením změn, č. 84/2005  Sb., č. 430/2001 Sb.)

Objednávka

Nahrávám...
Nahrávám...