dnes je 13.7.2024

Input:

Nepeněžní plnění z FKSP osvobozená od daně

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme škola - PO zřízená obcí. Není nám jasné, jak je to s hranicí 2 000 Kč pro nepeněžní plnění osvobozená od daně poskytnutá z FKSP. Co všechno do tohoto limitu spadá? Jenom dary nebo i jiná plnění?

Odpověď:

Základ pro Váš dotaz nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Problematikou se konkrétně zabývá § 6 odst. 9. Fond kulturních a sociálních potřeb se zde dále zmiňuje v písmenu d) a písmenu g). Dle zmíněné

Nahrávám...
Nahrávám...