Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9
Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření upravuje § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. Z fondu lze přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění nebo doplňkové spoření, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů. Vyhláška neumožňuje poskytování příspěvku na jiné pojištění než podle zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb.

Do 1. 1. 2020 mohly organizační složky státu a státní příspěvkové organizace hradit za své zaměstnance nejvýše 90 % částky, kterou si hradil zaměstnanec.

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky dosud žádné omezení neměly. Mohly hradit za své zaměstnance příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, případně jeho část, v neomezené výši. A to i v případě, že si zaměstnanec na tento typ pojištění vůbec nepřispíval (za podmínky, že měl uzavřenou smlouvu s penzijní společností). K příspěvku zaměstnavatele se však neposkytuje státní příspěvek.

Poznámka:

Podle Čl. II Přechodného ustanovení vyhlášky č. 114/2002 Sb. mohou příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky tento způsob poskytování příspěvku uplatnit až do 30. 6. 2020. Následně pak musí výši příspěvku uzpůsobit novému znění § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Na poskytnutí příspěvku je zpravidla uplatněn tento postup:

Na základě písemné žádosti zaměstnance může organizace (spolu s odbory) schválit, že příspěvek poskytne. Podmínkou je, že příspěvek z fondu na dané pojištění je schválen v rozpočtu a je uveden v zásadách nebo ve vnitřní směrnici organizace. Zaměstnanec musí mít uzavřenou platnou smlouvu s penzijní společností. Ve smlouvě musí být uvedeno, kolik se zaměstnanec zavázal hradit a kolik bude hradit zaměstnavatel (tuto skutečnost je účastník povinen předem písemně oznámit penzijní společnosti).

Na poskytnutí příspěvku uzavře organizace se zaměstnancem smlouvu, v níž bude uvedeno, kolik bude přispívat, jak dlouho a další podmínky, které by zaměstnanec musel dodržet při změně smlouvy, při ukončení pracovního poměru nebo při výpovědi smlouvy zaměstnance s pojišťovnou apod.

Penzijní reforma přinesla kromě důchodového spoření ve druhém pilíři také další finanční produkt pilíře třetího – doplňkové penzijní spoření. Jde o nástupce penzijního připojištění, které se pro nové klienty uzavřelo v roce 2012. Jako penzijní připojištění je i doplňkové penzijní spoření podporováno státem, ke svým úložkám dostávají jeho účastníci státní příspěvek.

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření negarantují nezáporné zhodnocení, zato nabízejí různé investiční strategie s různou mírou investičního rizika. Rentu je možné vyplácet několika způsoby, zvláštním případem je takzvaný předdůchod, který přece jenom umožňuje na část prostředků za zvláštních podmínek „sáhnout” několik