dnes je 23.9.2023

Input:

POJEM FKSP A PRÁVNÍ ÚPRAVA

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
POJEM FKSP A PRÁVNÍ ÚPRAVA

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Pojem FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen "FKSP") slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "vyhláška o FKSP").

Pro organizace, kterým je vyhláška určená, je rozhodující:

  • pro státní příspěvkové organizace: § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

  • pro organizační složky státu: § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

  • pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky: § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

  • pro státní podniky: § 4 písm. b), § 5 odst. 1 písm. b), § 6, § 10 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (v § 19 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb. je nadále uváděn odkaz na již neplatnou vyhlášku č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů).

Právní úprava

FKSP je upraven v následujících právních předpisech:

  • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č.

Nahrávám...
Nahrávám...