Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvek na rekreaci

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5
Příspěvek na rekreaci

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Podle § 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízené od jiných organizačních složek státu nebo právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Přispívat lze také důchodcům (bývalým zaměstnancům), pokud je to uvedeno v zásadách pro čerpání FKSP dané organizace.

Novelou vyhlášky bylo z uvedeného ustanovení odstraněno slovo „dovolená” a nahrazeno slovem „rekreace”. Domníváme se, že se jedná pouze o legislativně technickou změnu a formální zpřesnění bez věcného dopadu, nicméně ani důvodová zpráva k této změně nic bližšího neuvádí.

Možnost poskytovat příspěvky rovněž rodinným příslušníkům vyplývá i z úpravy § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., kde pod legislativní zkratkou „rodinný příslušník” jsou zahrnuti manželé, druhové, partneři a nezaopatřené děti, jak je uvedeno výše.

Příspěvek lze poskytnout pouze v nepeněžní formě a pouze z toho fondu, ze kterého byla celá hodnota rekreačního pobytu uhrazena. To znamená, že celkové náklady za rekreační pobyt zaměstnance uhradí organizace z fondu a zaměstnanci je poskytne za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Faktura na zaplacení nákladů za rekreační pobyt musí být na jméno organizace. Z fondu nelze přispívat na rekreace, které si zaměstnanec uhradí sám ze svého a dodatečně požádá o příspěvek z fondu. Jednotlivé služby mohou být uhrazeny také samostatně, například zvlášť se zajistí ubytování, zvlášť doprava a zvlášť rehabilitace nebo stravování. Musí však jít o služby spojené s rekreačním pobytem a celkové náklady za každou službu jsou zaplaceny z fondu. Jestliže by se