dnes je 24.6.2024

Input:

Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9
Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Podle § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na:

  1. vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
  2. náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,
  3. náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze z fondu přispívat na všechny druhy vstupenek na kulturní, tělovýchovné nebo sportovní akce včetně dopravy na tyto akce za předpokladu, že je organizace sama pořídí.

Samotné vstupenky nejsou účetním dokladem!

Nepeněžní příspěvek může být poskytnut jen z toho fondu, ze kterého byla celá akce uhrazena. Faktura na zaplacení vstupenek zní na jméno organizace a zaměstnancům jsou pak vstupenky poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Součástí mohou být přiměřené náklady na občerstvení, a to ve výši, která odpovídá charakteru a době trvání akce.

Nejčastěji organizace přispívají na vánoční besídky, kde je poskytnuto občerstvení s kulturním programem, nebo na setkání s důchodci, kteří jsou bývalými zaměstnanci. Součástí nákladů na tyto akce jsou například organizované dopravy na akci, pronájem místnosti (tělocvičny), ceny vítězům soutěží a pohoštění. Kulturní akci nelze zaměňovat za pracovní porady, členské schůze apod.

Upozornění!

Pokud jsou z fondu hrazeny akce typu teambuilding, je důležité, aby se nejednalo o akce, které jsou výkonem práce a nebyly pořádány v pracovní době.

Zaměstnavatel může z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance. Protože náklady na prohlubování vzdělávání hradí zaměstnavatel a zvyšování

Nahrávám...
Nahrávám...