dnes je 24.6.2021

Input:

Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7
Příspěvek na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Podle § 9 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na:

  1. vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
  2. náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,
  3. náklady na vzdělávání.

Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze z fondu přispívat na všechny druhy vstupenek na kulturní, tělovýchovné nebo sportovní akce včetně dopravy na tyto akce za předpokladu, že je organizace sama pořídí. Nepeněžní příspěvek může být poskytnut jen z toho fondu, ze kterého byla celá akce uhrazena. Faktura na zaplacení vstupenek zní na jméno organizace a zaměstnancům jsou pak vstupenky poskytnuty za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Součástí mohou být přiměřené náklady na občerstvení, a to ve výši, která odpovídá charakteru a době trvání akce.

Nejčastěji organizace přispívají na vánoční besídky, kde je poskytnuto občerstvení s kulturním programem, na vánoční kolekce dětem zaměstnanců, nebo na setkání s důchodci, kteří jsou bývalými zaměstnanci. Součástí nákladů na tyto akce jsou například organizované dopravy na akci, pronájem místnosti (tělocvičny), ceny vítězům soutěží a pohoštění. Kulturní akci nelze zaměňovat za pracovní porady, členské schůze apod.

Zaměstnavatel může z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance. Protože náklady na prohlubování vzdělávání hradí zaměstnavatel a zvyšování vzdělávání není součástí vzdělávacích kurzů, lze z fondu přispívat pouze na vzdělávání nad tento rámec. Příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků lze poskytnout za podmínek uvedených v pravidlech pro čerpání fondu s ohledem na schválený rozpočet pro daný rok. Celý kurz vzdělávání však musí být hrazen z fondu. Může to být například příspěvek na jazykový kurz nebo na školu v přírodě, cvičení jógy apod. Vymezení vzdělávání, na které lze z fondu přispívat, akcentuje jeho zájmový charakter v souladu s účelem a smyslem fondu.

Podle

Nahrávám...
Nahrávám...