dnes je 23.9.2023

Input:

Pořízení hmotného majetku

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Pořízení hmotného majetku

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Z FKSP se hradí pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Podle ČÚS č. 704 pro některé vybrané účetní jednotky nelze pořízení majetku účtovat jako přímé čerpání fondu, ale pořízení bude na základě průkazných dokladů o nákupu (přijatých faktur) zaúčtováno jako nákup DDM do provozních nákladů a použití fondu bude zaúčtováno do výnosů na účet 648 – Čerpání fondů.

Pořízení vybavení pracovišť, tj. např. vybavení kabinetů a sboroven, je povinností zaměstnavatele a z fondu se nehradí. Z fondu by bylo možno jako zlepšení pracovních podmínek pořídit pouze takové vybavení, které by bylo nad rámec povinného vybavení, jež má povinnost zajistit organizace. Pořizuje se například varná konvice, chladnička, mikrovlnná trouba, míč pro sezení, počítač, televizor, rádio, nápojový automat (z fondu se hradí voda, energie, ale ne náplně, případně odvápňovače), speciální vysavač apod.

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku z FKSP by měla být uvedena na kartě DHM poznámka, že byl pořízen z FKSP. Dlouhodobý majetek se po zařazení do

Nahrávám...
Nahrávám...