Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvek odborové organizaci

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10
Příspěvek odborové organizaci

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

V souladu s § 13 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu poskytovat příspěvek odborové organizaci, která působí u organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, a to na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

K úhradě nákladů lze přistoupit pouze v případě, že se na tom odborová organizace a zaměstnavatel dohodli. Prokazatelnými náklady na základě doložených účetních dokladů mohou být například náklady na školení, na odborné