dnes je 18.4.2024

Input:

Ručení firem za čerpání FKSP 

13.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pokud máme ve smlouvě stanoveno, že firma ručí za čerpání v souladu s vyhláškou FKSP, lze tuto zodpovědnost takto přenést?

Odpověď:

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. je vaše organizace povinna mít zavedený funkční vnitřní kontrolní systém, na základě kterého musí mít ověřeno, že finanční

Nahrávám...
Nahrávám...