dnes je 14.7.2024

Input:

Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:10

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Kapitoly videa

Obsah webináře

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
  • veřejnosprávní kontrola na místě – „Protokol“
  • tvorba a použití fondů PO
  • porušení rozpočtové kázně PO

Komu je webinář určen

pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků

Lektor

Ing. Olga Sloupová

Pracovala jsem 24 let na Okresním úřadě v Chebu a 16 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC.

Lektorskou činnost vykonávám více jak 15 let. V době praxe (dnes jsem již v důchodu) jsem poskytovala metodickou pomoc obcím, jejímž hlavním cílem bylo zdokonalovat práci úředníků a zastupitelů hlavně na úseku finančního hospodaření obcí, nakládání s obecním majetkem a kontrolní činnosti.

Nahrávám...
Nahrávám...