dnes je 7.5.2021

FKSP - Příklady

FKSP – Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
a daňová řešení jednotlivých plnění

Komplexní průvodce hospodařením s fondem kulturních a sociálních potřeb

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je velmi častým předmětem dotazů účetních z organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili on-line publikaci s komplexním vysvětlením této problematiky.

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti zásadní novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o novelu, která má celkem 41 bodů a byla zveřejněna pod č. 357/2019 Sb.                                     

Jedním ze základních bodů novely je rozšíření dopadu této právní úpravy i na státní podniky. Dále se pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovuje povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšiřuje se také okruh plnění, na která lze přispívat za účelem preventivní péče o zdraví zaměstnance. Doplňuje se možnost přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Zavádí se možnost příspěvku na náklady na použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Dále se zvyšují některé limitní částky, které vyhláška upravuje.

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedená vyhláškou č. 612/2020 Sb.

Do vyhlášky se doplňuje další případ možného peněžitého plnění, a to peněžitý příspěvek na stravování (úprava § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb.) a do § 7 se doplňuje možnost poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování jako jedné z alternativ příspěvku na stravování, ovšem do výše 45 % tohoto příspěvku. Pokud tedy v souladu s výše uvedeným bude příspěvek na stravování činit např. 75 Kč, potom z FKSP lze poskytnout maximální peněžitý příspěvek ve výši 33,75 Kč. Zbývající část bude hrazena z provozních výdajů organizace.

S tímto on-line produktem získáte:

 • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP,
 • základní účetní postupy a praktické příklady,
 • daňová řešení jednotlivých plnění na straně zaměstnance,
 • upozornění na nejčastější chyby v praxi,
 • vzor vnitřní směrnice o FKSP,
 • databázi aktuálních právních předpisů – v rámci předplatného tedy můžete využívat zákony, vyhlášky a další předpisy (tyto předpisy si můžete v případě potřeby zobrazit i ve starším znění),
 • bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy za rok), k zadání dotazu použijte prosím záložku „Položit dotaz“,
 • databázi zodpovězených dotazů na téma FKSP, kterou neustále doplňujeme o nové dotazy.

 Autoři: Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

On-line publikaci si lze objednat:

bez odpovědního servisu za 1 225 Kč bez DPH (21 %) na 12 měsíců nebo
s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) za 2 550 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců.

Objednávka:

Bez odpovědního servisu            S Odpovědním servisem

 

   

  Nejnovější

  Důchodci a čerpání z FKSP

  29.4.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Jsme ZŠ, naši bývalí zaměstnanci, kteří odešli do starobního důchodu, u nás čerpají příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400 Kč za měsíc. Zaměstnaní u nás byli do doby, než nastoupili do důchodu. Pracovní poměr s nimi byl rozvázán poslední den před nástupem do důchodu. Splňují tedy podmínku čerpání ...

  Možnosti čerpání FKSP

  9.4.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Jsme příspěvková organizace územně samosprávného celku. Jaké jsou možnosti čerpání FKSP na rekreace (§ 8) a kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport (§ 9)? Lze přispívat i na letenky či pobyty rezervované např. přes booking.com? Jak by měl vypadat doklad od těchto poskytovatelů, aby byl v souladu s vyhláškou ...

  Vitamínové prostředky z FKSP

  26.3.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Jsme PO zřízená ÚSC. Pořídili jsme vitamínové prostředky z FKSP pro své zaměstnance. Lze uplatnit toto plnění, když se jedná o doplňky stravy (což je uvedeno na všech vitamínových produktech) a pořídili jsme je přímo od výrobce? Nebo si musí tento příjem zaměstnanci zdanit a odvést zdravotní a sociální ...

  více článků
  Semináře - aktuální nabídka

  Legislativa, právo, dokumentace

  17.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

  On-line seminář přináší komplexní informace k inspekční činnosti v mateřských a základních školách. A nejen to. Lektorka se zaměří na poznatky z pedagogické praxe, nejčastější nedostatky a možnosti nápravy. Cílem webináře je metodická podpora účastníků v oblasti dokumentace, informace využitelné okamžitě v pedagogické praxi, jasně, stručně, srozumitelně.

  Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

  24.5.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

  Webinář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování.

  Praktické využití podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení

  26.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Bittmannová

  On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

  Podpůrná opatření 2. až 5. stupně u žáků základních škol

  9.6.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

  Zaměříme se na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., a to především na § 19 školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 Sb., a RVP ZV. Rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

  Praktické využití podpůrných opatření u žáků s poruchou pozornosti

  15.6.2021, On-line, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

  On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

  PRAKTICKÉ INFORMACE
  Nejbližší daňová povinnost
  7.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
  Kurzy měn 6.5.2021
   1 EUR25,85 CZK (+0,05)
   1 USD21,43 CZK (-0,05)
   1 GBP29,82 CZK (-0,08)
   100 RUB28,76 CZK (+0,03)
   100 JPY19,63 CZK (-0,03)
  Další měny
  Sazby ČNB
  2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
  Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
  Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
  vývoj
  Cestovní náhrady
  od 1. 1. 2021
  Stravné v ČR  91 Kč
  Stravné v SR  35 EUR
  Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
  Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
  ostatní
  Nahrávám...
  Nahrávám...