dnes je 23.1.2021

FKSP - Příklady

FKSP – Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
a daňová řešení jednotlivých plnění

Komplexní průvodce hospodařením s fondem kulturních a sociálních potřeb

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je velmi častým předmětem dotazů účetních z organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili on-line publikaci s komplexním vysvětlením této problematiky.

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti zásadní novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o novelu, která má celkem 41 bodů a byla zveřejněna pod č. 357/2019 Sb.                                     

Jedním ze základních bodů novely je rozšíření dopadu této právní úpravy i na státní podniky. Dále se pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovuje povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšiřuje se také okruh plnění, na která lze přispívat za účelem preventivní péče o zdraví zaměstnance. Doplňuje se možnost přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Zavádí se možnost příspěvku na náklady na použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Dále se zvyšují některé limitní částky, které vyhláška upravuje.

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedená vyhláškou č. 612/2020 Sb.

Do vyhlášky se doplňuje další případ možného peněžitého plnění, a to peněžitý příspěvek na stravování (úprava § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb.) a do § 7 se doplňuje možnost poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování jako jedné z alternativ příspěvku na stravování, ovšem do výše 45 % tohoto příspěvku. Pokud tedy v souladu s výše uvedeným bude příspěvek na stravování činit např. 75 Kč, potom z FKSP lze poskytnout maximální peněžitý příspěvek ve výši 33,75 Kč. Zbývající část bude hrazena z provozních výdajů organizace.

S tímto on-line produktem získáte:

 • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP,
 • základní účetní postupy a praktické příklady,
 • daňová řešení jednotlivých plnění na straně zaměstnance,
 • upozornění na nejčastější chyby v praxi,
 • vzor vnitřní směrnice o FKSP,
 • databázi aktuálních právních předpisů – v rámci předplatného tedy můžete využívat zákony, vyhlášky a další předpisy (tyto předpisy si můžete v případě potřeby zobrazit i ve starším znění),
 • bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy za rok), k zadání dotazu použijte prosím záložku „Položit dotaz“,
 • databázi zodpovězených dotazů na téma FKSP, kterou neustále doplňujeme o nové dotazy.

 Autoři: Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

On-line publikaci si lze objednat:

bez odpovědního servisu za 1 225 Kč bez DPH (21 %) na 12 měsíců nebo
s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) za 2 550 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců.

Objednávka:

Bez odpovědního servisu            S Odpovědním servisem

 

   

  Nejnovější

  Permanentka na lyže z FKSP

  18.1.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Jsme příspěvková organizace zřízená krajem. Můžeme zaměstnancům z FKSP zaplatit permanentku na lyže (samozřejmě vyfakturovanou poskytovatelem daného lyžařského areálu)? Kolektiv autorů společnosti 22HLAV Ano, dle našeho názoru je možné tímto způsobem příspěvek z FKSP poskytnout. Vyhláška č. 114/2002 ...

  Přehled změn právních předpisů od roku 2021Garance

  7.1.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

  V následujícím komentáři upozorníme na některé důležité změny zejména v daňové oblasti, které se mohou týkat příspěvkových organizací jako veřejně prospěšných poplatníků.

  Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020

  Jezdecký výcvik na koni a FKSP

  7.1.2021, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Ve směrnici k čerpání FKSP máme: „Organizace bude přispívat na provoz sportovních a tělovýchovných zařízení.“ Můžeme na fakturu zakoupit pro zaměstnance permanetku na jezdecký výcvik na koni v jezdecké škole? Je toto bráno jako sportovní a tělovýchovná zařízení? Ing. Alena Čechová Jezdecká ...

  více článků
  Semináře - aktuální nabídka

  Legislativa, právo dokumentace

  28.1.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

  Přináší Vám koncepce dokumentace rizikových projevů chování ve Vaší škole stále více otázek než odpovědí? Krizový plán a Minimální preventivní program jednoduše a stručně.

  Pedagogická intervence

  28.1.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

  1. stupeň podpůrných opatření a pedagogická intervence v novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. Dne 1. ledna 2021 vešla v platnost novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Došlo k velké úpravě v rámci poskytování 1. stupně podpůrných opatření, do kterého přešla pedagogická intervence.

  Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP

  2.2.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

  K tvorbě a čerpání FKSP stále vyvstává řada otázek, Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také účastníky webináře upozorní na časté chyby.

  Kyberšikana

  3.2.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

  V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vypisujeme webinář, který odpovídá na otázky pedagogů a rodičů spojené s masovým nárůstem počítačového násilí a zneužíváním internetu za účelem poškození druhých. Vysvětluje rozdíly mezi kyberšikanou a klasickou šikanou, vymezuje vztažné pojmy kybergrooming, kyberstalking a obsahuje důležité informace z oblasti prevence, diagnostiky a samotného řešení zmíněných problémů. Webinář je doprovázen praktickými ukázkami a příklady, včetně modelových situací, které si mohou jak učitelé, tak rodiče vyzkoušet.

  Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

  9.2.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

  Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

  PRAKTICKÉ INFORMACE
  Nejbližší daňová povinnost
  22.1.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2020

  Další povinnosti tohoto dne...
  Kurzy měn 21.1.2021
   1 EUR26,1 CZK (-0,03)
   1 USD21,46 CZK (-0,13)
   1 GBP29,45 CZK (-0,06)
   100 RUB29,11 CZK (-0,21)
   100 JPY20,76 CZK (-0,04)
  Další měny
  Sazby ČNB
  2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
  Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
  Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
  vývoj
  Cestovní náhrady
  od 1. 1. 2021
  Stravné v ČR  91 Kč
  Stravné v SR  35 EUR
  Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
  Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
  ostatní
  Nahrávám...
  Nahrávám...