dnes je 4.10.2023

Účtování odměny z FKSP

24.5.2013, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ POSTUPYGarance

29.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

FKSP - dotazy a příkladyZáznamGarance

13.1.2015, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:54

Účtování úroků z účtu FKSP

20.8.2014, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpis z účtu FKSP jako podklad k účtování

29.7.2019, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP - zúčtovací vztahyZáznamGarance

16.1.2013, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:36

243 - Běžný účet FKSPGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Účtování FKPS u příspěvková organizace zřízené ÚSCGarance

21.10.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek pořízený z FKSP nevyužívaný zaměstnanci

11.3.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek odborové organizaci z FKSP

29.9.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zájezdy financované z FKSP

3.12.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na vzdělávání

8.1.2014, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušení rozpočtové kázně

23.4.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

HOSPODAŘENÍ S FONDEMGarance

29.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Kávovar z FKSP

18.4.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení hmotného majetkuGarance

29.5.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

FKSP na přelomu roku 2020 a 2021ZáznamGarance

21.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:44

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Účtování o stravenkovém paušálu

18.6.2021, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování o stravenkovém paušálu

20.5.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravenky, příspěvek z FKSP

8.11.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021ZáznamGarance

20.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:07:36

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Finanční dar z FKSP

3.8.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušení hromadných zájezdů - účtování

20.11.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpání z FKSP na přelomu roku

31.12.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej zastaralého počítače

21.1.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdělení dotace

22.3.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provoz karavanu - účtování

7.8.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refundace hrazené za zaměstnance jako příděl do FKSP?

25.8.2010, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční dar z FKSP

27.4.2018, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Užití FKSP - manažerské minimum

3.11.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účty časového rozlišení FKPSGarance

6.11.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné nápoje

5.5.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktura za kapelu z FKSP

7.10.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závodní stravování v PO - účtování

4.9.2018, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Využití FKSP na investici

10.8.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozúčtování stravenek

24.2.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod na tvorbu FKSP

27.2.2014, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převod poplatků z FKSP na BÚGarance

11.1.2015, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příděl do FKSP z mimomzdových prostředků

8.1.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna z FKSP k životnímu jubileu

3.10.2019, Ing. Veronika Fuková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušení rozpočtové kázně

23.2.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočet přídělu do FKSP

20.10.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika stravenek

3.6.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...