dnes je 25.2.2021

FKSP - Příklady

FKSP – Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
a daňová řešení jednotlivých plnění

Komplexní průvodce hospodařením s fondem kulturních a sociálních potřeb

Problematika tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je velmi častým předmětem dotazů účetních z organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Proto jsme ve spolupráci s Ing. Eliškou Hryzlákovou a Ing. Zdeňkem Morávkem připravili on-line publikaci s komplexním vysvětlením této problematiky.

Od 1. 1. 2020 nabyla účinnosti zásadní novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. Jedná se o novelu, která má celkem 41 bodů a byla zveřejněna pod č. 357/2019 Sb.                                     

Jedním ze základních bodů novely je rozšíření dopadu této právní úpravy i na státní podniky. Dále se pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace stanovuje povinnost ukládat prostředky fondu na účtech podřízených státní pokladně v České národní bance. Rozšiřuje se také okruh plnění, na která lze přispívat za účelem preventivní péče o zdraví zaměstnance. Doplňuje se možnost přispívat zaměstnancům na tištěné knihy. Zavádí se možnost příspěvku na náklady na použití zařízení poskytujícího služby péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Dále se zvyšují některé limitní částky, které vyhláška upravuje.

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, provedená vyhláškou č. 612/2020 Sb.

Do vyhlášky se doplňuje další případ možného peněžitého plnění, a to peněžitý příspěvek na stravování (úprava § 3 odst. 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb.) a do § 7 se doplňuje možnost poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování jako jedné z alternativ příspěvku na stravování, ovšem do výše 45 % tohoto příspěvku. Pokud tedy v souladu s výše uvedeným bude příspěvek na stravování činit např. 75 Kč, potom z FKSP lze poskytnout maximální peněžitý příspěvek ve výši 33,75 Kč. Zbývající část bude hrazena z provozních výdajů organizace.

S tímto on-line produktem získáte:

 • přehledný a srozumitelný výklad problematiky hospodaření s FKSP,
 • základní účetní postupy a praktické příklady,
 • daňová řešení jednotlivých plnění na straně zaměstnance,
 • upozornění na nejčastější chyby v praxi,
 • vzor vnitřní směrnice o FKSP,
 • databázi aktuálních právních předpisů – v rámci předplatného tedy můžete využívat zákony, vyhlášky a další předpisy (tyto předpisy si můžete v případě potřeby zobrazit i ve starším znění),
 • bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy za rok), k zadání dotazu použijte prosím záložku „Položit dotaz“,
 • databázi zodpovězených dotazů na téma FKSP, kterou neustále doplňujeme o nové dotazy.

 Autoři: Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

On-line publikaci si lze objednat:

bez odpovědního servisu za 1 225 Kč bez DPH (21 %) na 12 měsíců nebo
s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) za 2 550 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců.

Objednávka:

Bez odpovědního servisu            S Odpovědním servisem

 

   

  Nejnovější

  Příspěvek z FKSP na úhradu tištěných knih

  22.2.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Poskytujeme zaměstnancům z FKSP příspěvek na knihy. Knihy jsou většinou zakoupené v e-shopu. Za výdejní místo se platí např. 49 Kč, 10 Kč balné. Pokud si zaměstnanec nechá zboží doručit, pak je na faktuře navíc poštovné. Jsou to částky, které by měl zaměstnanec zaplatit? Ing. Eliška Hryzláková Pokud ...

  527 - Zákonné sociální nákladyGarance

  19.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Zákonné sociální náklady se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.16.   1.   Zákonné sociální náklady hrazené v hotovosti   527   261   jedná se např. o výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení ...

  Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

  412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

  18.2.2021, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

  ... Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.   Č.   Text   MD   D   Poznámka           Fond kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce C.II.2.   1.   Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb         a) příděl do fondu - provozní náklad organizace   527   412   - 2 % z ročního objemu nákladů ...

  Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
  více článků
  Semináře - aktuální nabídka

  Pedagogická intervence

  26.2.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

  1. stupeň podpůrných opatření a pedagogická intervence v novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. Dne 1. ledna 2021 vešla v platnost novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Došlo k velké úpravě v rámci poskytování 1. stupně podpůrných opatření, do kterého přešla pedagogická intervence.

  Jak se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala

  4.3.2021, On-line, Mgr. Jiří Hruška

  Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Ukážeme si, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.

  Otázky a odpovědi k vedení spisové služby ve školách

  11.3.2021, On-line, RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

  Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života školy. Jak správně motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty?

  Nadané děti

  12.3.2021, On-line, Mgr. Miloslav Hubatka

  Lektor on-line semináře spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními. Díky tomuto on-line semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější. Ukážeme, co se ve výchově nejvíce vyplácí a současně vede k úspěchu a spokojenosti vás i vašich dětí. Nezapomeneme na priority a opravdu důležité věci, které rozhodně nesmí chybět ve vašem pedagogickém snažení. On-line seminář představí konkrétní nápady, tipy pro výuku, zkušenosti z praxe a v neposlední řadě pak ukážeme i řešení, správnou cestu a způsob, který se rozhodně vyplácí.

  Jak inovovat školní vzdělávací program

  18.3.2021, On-line, PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

  On-line seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

  PRAKTICKÉ INFORMACE
  Nejbližší daňová povinnost
  25.2.2021 - podání souhrnného hlášení za leden

  Další povinnosti tohoto dne...
  Kurzy měn 24.2.2021
   1 EUR25,98 CZK (+0,08)
   1 USD21,39 CZK (+0,06)
   1 GBP30,19 CZK (+0,18)
   100 RUB29,03 CZK (+0,22)
   100 JPY20,19 CZK (-0,05)
  Další měny
  Sazby ČNB
  2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
  Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
  Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
  vývoj
  Cestovní náhrady
  od 1. 1. 2021
  Stravné v ČR  91 Kč
  Stravné v SR  35 EUR
  Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
  Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
  ostatní
  Nahrávám...
  Nahrávám...