dnes je 22.7.2024

FKSP - Příklady

FKSP 2024 – Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Na stránkách této on-line publikace "FKSP – pravidla o hospodaření s fondem" je připraven praktický vzor vnitřní směrnice k FKSP pro rok 2024  a můžete si nastudovat nejdůležitější změny v hospodaření s fondem v letošním roce. V rámci předplatného budeme informace z praxe v průběhu roku dále doplňovat.

K dispozici budete mít:

 • vzor vnitřní směrnice o FKSP pro rok 2024,
 • základní účetní postupy,
 • upozornění na co při hospodaření s FKSP nezapomenout,
 • databázi aktuálních právních předpisů – v rámci předplatného tedy můžete využívat zákony, vyhlášky a další předpisy (tyto předpisy si můžete v případě potřeby zobrazit i ve starším znění),
 • bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy za rok),
 • databázi zodpovězených dotazů s problematikou FKSP, kterou neustále doplňujeme o nové dotazy,
 • vzdělávání k problematice FKSP (záznamy seminářů a přístup min. 1x za předplatné období na on-line seminář LIVE).

Autoři: Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

Konsolidační balíček přinesl s účinností od 1. 1. 2024 změny v oblasti FKSP:

 • snížení prostředků na FKSP o polovinu z 2 % na 1 %
 • nově je objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy, polovina této částky je určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří
 • zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • způsob čerpání FKSP se stanoví zejména v kolektivní smlouvě, v kolektivní dohodě nebo ve vnitřním předpisu; nejsou však dotčeny právní předpisy, kde je umožněno využití FKSP, např. zákon č. 218/2000 Sb., vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

On-line publikaci si lze objednat:

 • bez odpovědního servisu za 1440 Kč Kč bez DPH (21 %) na 12 měsíců

 • s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) za 3030 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců

 • s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) a se vzděláváním (záznamy seminářů s problematikou FKSP a minimálně 1x za předplatné období vstup zdarma na on-line seminář LIVE k problematice FKSP) za 3120 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců

Objednávka:

Bez odpovědního servisu            S odpovědním servisem

S odpovědním servisem a vzděláváním

Nejnovější

Příspěvek na spoření na stáří

15.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak správně rozdělovat příspěvek z FKSP na spoření na stáří zaměstnancům, kteří o něj požádali? Ve směrnici nastavíme Q zasílání příspěvku. Zájem má prozatím pouze cca 10 zaměstnanců z 55. Můžeme za 1. čtvrtletí rozdělit celý příděl mezi zaměstnance, kteří mají zájem, nebo určit u něj optimální částku ...

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

12.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ve směrnici o FKSP máme možnost příspěvku na zhotovení dioptrických brýlí. Je možné přispět, když je faktura vystavena firmou s podnikáním Oční optika, ale není v registrovaná v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a k faktuře dodali čestné prohlášení paní doktorky, která je v registru, ...

Peněžní dar k výročí

11.7.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V červenci 2024 bude mít náš zaměstnanec 50. let (narozeniny), v kolektivní smlouvě máme nadále finanční dar ve výši 5 000 Kč (dříve vyhláška č. 114/2002 Sb. Pokud bychom tento finanční dar dali zaměstnanci z FKSP do výplaty, bude mu zdaněn, budeme to účtovat stejně jako v předchozích letech? Ing. ...

více článků
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.7.2024 - úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2024
 1 EUR25,26 CZK (-0,02)
 1 USD23,2 CZK (+0,07)
 1 GBP29,97 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,72 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba4,75 % platnost od 28.6.2024
Diskontní sazba3,75 % platnost od 28.6.2024
Lombardní sazba5,75 % platnost od 28.6.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1.1.2024 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Zákon 128/2000 Sb., o obcích 1.7.2024 1.1.2026, 1.1.2025
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů 19.7.2024 1.1.2025
Zákon 235/2004 Sb., o DPH 1.1.2024 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2024 -
Zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 1.7.2024 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2024 -
Vyhláška 504/2002 Sb., o účetnictví 1.1.2024 -
Vyhláška 325/2015 Sb., o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb., o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2024 -
Nahrávám...
Nahrávám...