dnes je 21.3.2023

Věcný dar z FKSP při dosažení životního jubilea

8.12.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peníze na účet zaměstnance z účtu FKSP

8.12.2014, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekreační pobyt s výukou angličtiny

20.10.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňky stravy pro zaměstnance hrazené z FKSP

18.4.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava zaúčtované půjčky zaměstnanci z FKSP

22.2.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Květiny ke Dni učitelů

11.7.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příděl do FKSP z mimomzdových prostředků

8.1.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokladna FKSP

2.6.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na tábor pro děti zaměstnanců

20.10.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování dotací ze státního rozpočtu

19.9.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti

21.5.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provize od penzijního fondu

14.1.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné a FKSP

28.1.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada květiny z FKSP

22.11.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Publikace k prezentaci organizace

15.12.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP - náklady na platy

4.5.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na stravné z FKSP

18.7.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpání daru z FKSP při prvním odchodu do důchodu

15.6.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpětná výplata částky z FKSP

31.8.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Solárium z FKSP a úhrada elektřiny

5.10.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kávovar z FKSP

18.4.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bývalí zaměstnanci s nárokem na čerpání FKSP

19.4.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavedení stravenek

27.11.2017, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpětné poskytnutí odměny z FKSP

17.9.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba FKSP z náhrady mzdy nebo platu

3.5.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup sněžné frézy z FKSP

19.2.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zálohový příděl do FKSP

31.5.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Penzijní připojištění z FKSP

27.11.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepeněžní poukázky z FKSP

24.2.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občerstvení a květiny na kulturní akci

3.10.2016, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada pronájmu místnosti z FKSP

1.10.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb

20.9.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční dar jako základ pro tvorbu FKSP?

12.7.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na rekreaci

17.9.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup poukázek z FKSP

18.3.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady na zajištění stravování

2.3.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kancelářský nábytek a malování hrazené z FKSP

19.4.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Penále za tvorbu FKSP vyšší než 1 %

4.1.2013, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy za nemoc

22.3.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Relaxace versus rehabilitace z FKSP

24.2.2010, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Použití FKSP a vnitřní směrnice organizace

9.9.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpání FKSP na dary

2.2.2011, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek na rehabilitaci

4.3.2012, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...