dnes je 13.7.2024

Input:

315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Jiné pohledávky z hlavní činnosti v rozvaze v položce B.II.5.   
1.  Reklamace dodávky, poté co dodavatelská faktura byla odběratelem uhrazena           
a) reklamace dlouhodobého nehmotného majetku   315  041     
b) reklamace dlouhodobého hmotného majetku   315  042     
c) reklamace dodaného materiálu ve způsobu A   315  111
112  
   
d) reklamace dodaného zboží ve způsobu A   315  131
132  
   
e) reklamace dodaného materiálu ve způsobu B   315  501     
f) reklamace dodaného zboží ve způsobu B   315  504     
g) reklamace na opravách a udržování   315  511     
h) reklamace dodaných služeb   315  518     
i) uznaná reklamace dodavatelem  321 315  
2.  Přijatá úhrada pohledávky           
a) přijatá úhrada jiných pohledávek
na běžný účet   
241  315     
b) přijatá úhrada jiných pohledávek
v hotovosti   
261  315     
3.  Nárok na náhrady za způsobené škody od jiných právnických osob           
– předpis nároku na náhrady za způsobené škody   315  649  § 37 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Pozor: nejedná se o náhrady za škody způsobené zaměstnanci – tyto
se účtují na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci.   
4.  Nárok na náhradu nákladů, které nejsou náklady účetní jednotky a přeúčtovávají
se jiným osobám 
 
         
a) předpis pohledávky za jinými osobami   315  321
378  
Jde např. o náklady na telefony, ostrahu objektu, vodné, stočné, spotřebu energie, plyn, teplo, úklid apod., např. v souvislosti s nájemními smlouvami uzavřenými účetní jednotkou.   
5.  Vyřazení pohledávky           
Nahrávám...
Nahrávám...