dnes je 13.7.2024

Input:

331 - Zaměstnanci

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

331 – Zaměstnanci

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.10.  
1.  Zálohy na mzdy poskytované zaměstnancům    
a) zálohy hrazené v hotovosti  331 261  
b) zálohy hrazené z běžného účtu  331 241  
2. Předpis hrubých mezd   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) předpis hrubých mezd  521 331  
b) předpis dávek nemocenského pojištění  336 331  
3. Odvody za zaměstnavatele   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) odvody sociálního zabezpečení za zaměstnavatele  524 336  
b) odvody zdravotního pojištění za zaměstnavatele  524 337 Analytická evidence se vede podle jednotlivých zdravotních pojišťoven.  
4. Srážky z mezd zaměstnanců   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) sociální zabezpečení hrazené zaměstnanci  331 336  
b) zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci  331 337  
c) důchodové spoření hrazené zaměstnanci  331 338  
d) daň z příjmů ze závislé činnosti  331 342 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti je upraveno § 6 ZDP, ve znění pozdějších předpisů.  
e) ostatní srážky z mezd zaměstnanců  331 378  
f) úhrada za způsobená manka a škody (pokud byly pohledávky předepsány k náhradě na účet 335)  331 335  
g) úhrada zápůjčky zaměstnanci srážkou ze mzdy  331 335  
5. Doplatek mezd zaměstnancům    
a) doplatek hrazený z běžného účtu  331 241  
b) doplatek hrazený z pokladny  331 261  
6. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků je upraveno § 38ch ZDP, ve znění pozdějších předpisů.  
a) zaměstnanec má přeplatek na dani  342 331  
b) zaměstnanec má nedoplatek na dani  331 342  
7. Refundace mzdových nákladů    
a) refundace hrubých mezd  315 521  
b) refundace nákladů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění  315 524  
c) příjem refundace na běžný účet  241 315  
8. Příděl do FKSP    
a) základní příděl do FKSP 1 %  527 412 dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
b) převod prostředků z běžného účtu za použití účtu peníze na cestě  262 241  
c) příjem prostředků na běžný účet FKSP za použití účtu peníze na cestě  243 262  


Poznámka

Položka "D.III.10. Zaměstnanci" obsahuje podle § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám.

V průběhu roku 2023 byl několikrát novelizován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Novely nevyvolaly změny v postupech účtování, ale ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, v podmínkách a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců. Je na příspěvkové organizaci, aby provedla k 1. 1. 2024, případně při pozdějším nabývání účinnosti novel zákoníku práce, i později úpravy vnitřních předpisů v oblasti mezd. Mzdové účetnictví doznává zásadních úprav, narůstá také požadovaná administrativa.

Zásadní změnou pro zaměstnavatele je úprava v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP). U DPP se od 1. 7. 2024 zákonem č. 349/2023 Sb. zásadně mění podmínky pro odvody pojistného. Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na

Nahrávám...
Nahrávám...