dnes je 18.5.2024

Input:

342/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

č. 342/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb. a nařízení vlády č. 115/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se za slova „orgánu sociálního zabezpečení” vkládají slova „nebo orgánu ochrany veřejného zdraví”.
2. V § 5 odst. 1 se číslo „1 400” nahrazuje číslem „1 800”.
3. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1 300 Kč,
b) II. 600 až 2 500 Kč,
c) III. 1 000 až 5 000 Kč,
d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,
e) V. 2 000 až 10 000 Kč.”.
4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
Platový stupeň
Počet let započitatelné praxe
Platová třída
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
do 1 roku
12 530
13 590
14 740
16 000
17 360
18 810
20 450
22 500
25 210
28 730
33 040
38 320
2
do 2 let
13 040
14 120
15 290
16 610
18 000
19 530
21 210
23 340
26 130
29 790
34 250
39 730
3
do 4 let
13 520
14 650
15 880
17 240
18 690
20 280
22 050
24 250
27 150
30 970
35 600
41 300
4
do 6 let
14 040
15 210
16 480
17 900
19 400
21 050
22 860
25 150
28 180
32 120
36 940
42 840
5
do 9 let
14 570
15 790
17 110
18 580
20 130
21 840
23 720
26 110
29 230
33 320
38 320
44 440
6
do 12 let
15 120
16 370
17 760
19 300
20 880
22 650
24 620
27 090
30 340
34 580
39 760
46 130
7
do 15 let
15 680
17 000
18 410
20 010
21 700
23 520
25 560
28 120
31 500
35 900
41 280
47 880
8
do 19 let
16 280
17 630
19 100
20 770
22 510
24 400
26 510
29 170
32 670
37 250
42 830
49 680
9
do 23 let
16 900
18 300
19 830
21 550
23 350
25 330
27 500
30 250
33 880
38 610
44 420
51 530
10
do 27 let
17 550
19 000
20 560
22 380
24 240
26 270
28 540
31 400
35 160
40 090
46 110
53 460
11
do 32 let
18 220
19 720
21 370
23 240
25 160
27 280
29 620
32 580
36 490
41 600
47 840
55 480
12
nad 32 let
18 920
20 460
22 170
24 120
26 110
28 320
30 750
33 830
37 890
43 180
49 660
57 610
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
 
Platový stupeň
Počet let započitatelné praxe
Platová třída
11
12
13
14
15
16
1
do 1 roku
27 110
28 860
32 610
36 540
38 810
41 300
2
do 2 let
27 890
29 720
33 550
37 540
39 920
42 490
3
do 4 let
28 750
30 630
34 520
38 600
41 070
43 720
4
do 6 let
29 590
31 530
35 510
39 680
42 240
45 010
5
do 9 let
30 470
32 500
36 560
40 810
43 480
46 330
Nahrávám...
Nahrávám...