dnes je 15.7.2024

Input:

347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Závazky k vybraným ústředním vládním institucím se vykazují v rozvaze v položce D.III.19.  
1. Odvod odpisů 416 401 Podle § 54 odst. 5 ZRP, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel stanovit příspěvkové organizaci odvod odpisů.  
2. Předpis sankcí z rezervního fondu   podle § 57 odst. 2 písm. b) ZRP 
a) předpis sankcí z rezervního fondu  414 347  
b) úhrada sankcí z běžného účtu  347 241  
3. Předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu reprodukce majetku   Podle § 61 ZRP hradí příspěvkové organizace odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem.  
a) předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu reprodukce  416 347  
b) úhrada odvodu z běžného účtu  347 241  
4. Předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu odměn   Podle § 61 ZRP hradí příspěvkové organizace odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem.  
a) předpis odvodu za porušení rozpočtová kázně a penále z fondu odměn  411 347  
b) úhrada odvodu z běžného účtu  347 241  
5. Předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu kulturních a sociálních potřeb   Podle § 61 ZRP hradí příspěvkové organizace odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z příslušného fondu, jde-li o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem.  
a) předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu kulturních a sociálních potřeb  412 347  
Nahrávám...
Nahrávám...