dnes je 15.7.2024

Input:

ČERPÁNÍ FONDU

5.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4
ČERPÁNÍ FONDU

Ing. Eliška Hryzláková

Zůstatek finančních prostředků fondu z předcházejícího kalendářního roku a zbylých 50 % z přídělu do fondu po odpočtu 50 % přídělu do fondu, které budou určeny na příspěvky na produkty na spoření na stáří zaměstnanců, může organizace použít na jakoukoliv další aktivitu.

Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat například příspěvek na zájezdy, na kulturní nebo sportovní akce nebo na tištěné knihy apod. Vždy však musí sledovat, zda příspěvky z fondu na zvolenou aktivitu nepodléhají zdanění.

Nepeněžní benefity – zdanění

Nepeněžní benefity dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou na straně zaměstnance osvobozené od daně z příjmů fyzických osob za kalendářní rok do výše poloviny průměrné mzdy (v roce 2024 to je 21 983,50 Kč ročně, tj. 1 831,96 Kč za měsíc).

Výše uvedený limit plnění osvobozených od daně z příjmů zahrnuje léčebné, hygienické, zdravotní plnění, vzdělávací aktivity, rekreace, příspěvky na kulturu a sport, příspěvky na tištěné knihy, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, použití knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení. Nad tento limit již částka podléhá zdanění. Do limitu se nezapočítávají příspěvky z fondu na produkty spoření na stáří, hodnota stravování a dary.

Dále uvádíme příklad, jak by čerpání fondu mohlo být uvedeno ve vnitřní směrnici.

Zbylý zůstatek finančních prostředků ve fondu včetně zůstatku fondu z předcházejícího roku tak může organizace použít na účely, které si sama stanoví ve svých zásadách pro čerpání fondu.

Příspěvky z fondu

1. Zaměstnavatel bude zaměstnancům přispívat na následující účely s tím, že čerpání uvedených benefitů, překračující 1/2 průměrné mzdy v daném roce (v roce 2024 to bude 21 983 Kč) bude podléhat zdanění dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Do uvedeného limitu se nezahrnují příspěvky z fondu na produkty spoření na stáří, stravné a dary.

Jedná se o tyto příspěvky z fondu:

  • Na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce. Jednou za kalendářní rok mají zaměstnanci, příp. jejich rodinní příslušníci, nárok na čerpání fondu na vstupenky na tyto akce v částce . . . . Kč.

  • Na použití vzdělávacích zařízení ve výši ..... Kč na zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka za rok.

  • Na masáže, zajištěné zaměstnavatelem ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, poskytne organizace zaměstnancům příspěvek z fondu ve výši ..... Kč/osobu/rok.

  • Na pořízení dioptrických brýlí, kontaktních čoček nebo speciálních optických pomůcek, pokud nebudou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, ve výši ..... Kč/osobu/rok. Zaměstnanec doloží k úhradě z fondu fakturu na jejich pořízení ve zdravotnickém zařízení vedeném v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, vystavenou na jméno organizace, v případě pořízení na lékařský předpis doloží jeho kopii.

  • Na vitamínové prostředky jen pro své zaměstnance na základě doporučení ošetřujícího lékaře, který navrhne nejvhodnější vitamínové prostředky v případech zvýšeného nebezpečí onemocnění. Nákup vitamínů bude zajištěn ve zdravotnickém zařízení. Příspěvek na vitamínové prostředky bude poskytnut všem ohroženým zaměstnancům ..... Kč/osobu/rok. Doložen bude seznam zaměstnanců s jejich podpisy o převzetí.

  • Na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě A zaměstnancům, kteří jsou vystaveni riziku

Nahrávám...
Nahrávám...