dnes je 24.6.2021

Input:

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRAXI

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PRAXI

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Nejčastější chyby v praxi při čerpání FKSP:

  • Jednou z častých chyb je nerespektování podmínky, že se musí jednat o příspěvek v podobě nepeněžního plnění, tedy že faktura či jiný doklad musejí být vystaveny na příspěvkovou organizaci, ta je celé uhradí a zaměstnanci potom poskytne za cenu sníženou o příspěvek.

  • Další chybou je absence kontroly celkového ročního přídělu do fondu, kdy je nutné k datu účetní závěrky zkontrolovat a případně doplnit či opravit celkový roční základní příděl v návaznosti na skutečnou výši objemu mzdových prostředků, ze kterého se základní příděl do fondu počítá.

  • V praxi je nutné zajistit a sledovat všechny převody finančních prostředků mezi běžným účtem příspěvkové organizace a účtem FKSP. Na tuto skutečnost se zapomíná zejména v situaci, kdy jsou některé platby z FKSP hrazeny v hotovosti z pokladny organizace.

  • Předpis na čerpání fondu na dary zaměstnancům byl vystaven, ale místo aby byly dary pořízeny z fondu, byly po dobu několika let pořizovány z provozních prostředků organizace.

  • Doplacené částky zaměstnanců za rekreaci (uhrazeno bylo více, než na kolik měli zaměstnanci nárok) nebyly vráceny na běžný účet fondu.

  • Příspěvek na zájezd zaměstnanců byl poskytnut, přestože se zájezd uskutečnil v jejich pracovní době.

  • Čisticí vysavač pořízený z fondu byl zapůjčován zaměstnancům za poplatek, úhradu za pořízení náplně do vysavače pak zaměstnanci požadovali po organizaci.

  • Zaměstnanec, kterému byla poskytnuta

Nahrávám...
Nahrávám...