dnes je 24.2.2024

Input:

Pojem FKSP a právní úprava podle vyhlášky č. 114/2002 Sb.

1.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Pojem FKSP a právní úprava podle vyhlášky č. 114/2002 Sb.

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Pojem FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen "FKSP") slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "vyhláška o FKSP").

Pro státní příspěvkové organizace je však rozhodující § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a pro příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (dále jen "ÚSC") potom § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní úprava FKSP

FKSP je upraven v následujících právních předpisech:

  • vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Nahrávám...
Nahrávám...