dnes je 1.2.2023

Input:

Pořízení hmotného majetku

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3
Pořízení hmotného majetku

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Podle § 5 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců. Podle ČÚS č. 704 pro některé vybrané účetní jednotky nelze pořízení majetku účtovat jako přímé čerpání fondu, ale pořízení bude na základě průkazných dokladů o nákupu (přijatých faktur) zaúčtováno jako nákup DDHM do provozních nákladů a použití fondu bude zaúčtováno do výnosů na účet 648 – Čerpání fondů.

Pořízení vybavení pracovišť, tj. např. vybavení kabinetů a sboroven, je povinností zaměstnavatele a z fondu se nehradí. Z fondu by bylo možno jako zlepšení pracovních podmínek pořídit pouze takové vybavení, které by bylo nad rámec povinného vybavení, jež má povinnost zajistit organizace. Pořizuje se například varná konvice, chladnička, mikrovlnná trouba, míč pro sezení, televizor, rádio, nápojový automat (z fondu se hradí voda, energie, ale ne náplně, případně odvápňovače), speciální vysavač (má se na mysli cenově dražší vysavač, který kromě funkce vysávání také čistí koberce nebo myje podlahy) apod.

Při pořízení

Nahrávám...
Nahrávám...