dnes je 15.7.2024

Input:

Příspěvek na rekreaci

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7
Příspěvek na rekreaci

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Podle § 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. lze z fondu přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízené od jiných organizačních složek státu nebo právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. U lázeňského pobytu musí jít o pobyt bez příspěvku zdravotní pojišťovny.

Přispívat lze také důchodcům (bývalým zaměstnancům), pokud je to uvedeno v zásadách pro čerpání fondu dané organizace.

Možnost poskytovat příspěvky rovněž rodinným příslušníkům vyplývá i z úpravy § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., kde pod legislativní zkratkou "rodinný příslušník" jsou zahrnuti manželé, druhové, partneři a nezaopatřené děti, jak je uvedeno výše.

Na dětské rekreace lze z fondu přispívat v případě, že nejsou součástí výuky (lyžařské kurzy, školy v přírodě apod.).

Příspěvek lze poskytnout pouze v nepeněžní formě a pouze z toho fondu, ze kterého byla celá hodnota rekreačního pobytu uhrazena. To znamená, že celkové náklady za rekreační pobyt zaměstnance uhradí organizace z fondu a zaměstnanci je poskytne za cenu sníženou o příspěvek z fondu. Faktura na zaplacení nákladů za rekreační pobyt musí být vystavena na jméno organizace. Z fondu nelze přispívat na rekreace, které si zaměstnanec uhradí sám ze svého a dodatečně požádá o příspěvek z fondu. Jednotlivé služby mohou být uhrazeny také samostatně, například zvlášť se zajistí ubytování, zvlášť doprava a zvlášť rehabilitace nebo stravování. Musí však jít o služby spojené s rekreačním pobytem a celkové náklady za každou službu jsou zaplaceny z fondu. Jestliže by se jednalo pouze o úhradu cesty tam a zpět, nejde o rekreační pobyt. Stejně tak nelze z fondu hradit náklady na dopravu na rekreaci soukromým autem zaměstnance nebo veřejnou dopravou. Za čerpání příspěvku z fondu se považuje den, kdy byl rekreační pobyt z fondu zaplacen. Zaměstnanec musí být v době úhrady rekreace zaměstnancem organizace. Není rozhodující, kdy se rekreační pobyt

Nahrávám...
Nahrávám...