dnes je 15.7.2024

Input:

Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

1.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4
Příspěvek na tvorbu FKSP a sociálního fondu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava:

 • § 24 odst. 2 písm. zr) ZDP uvádí jako daňově účinný náklad na tvorbu:

  • fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) v případě veřejně prospěšných poplatníků (neziskových subjektů), kteří jsou povinni tento fond tvořit,

  • sociálního fondu a fondu účelově určených prostředků, a to u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí (od roku 2006),

  • fondu provozních prostředků u veřejných vysokých škol,

  • stipendijního fondu u vysokých škol, a

  • fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu fondu zábrany škod (platí od 1 . 7. 2017, tj. od účinnosti novely ZDP dané zákoněm č. 170/2017 Sb.).

Náklad z titulu tvorby FKSP a sociálního fondu byly do konce roku 2016 limitovány (viz následující tabulka) procentem z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, ve kterém lze mzdu uplatnit jako daňový náklad. Úprava od roku 2017 v ZDP přímo limit neuvádí, ale svazuje ho s procentní výší základního přídělu do FKSP, který bude i nadále stanovován vyhláškou o FKSP.

V ostatních případech ustanovení ZDP limit nedává. S výjimkou tvorby FKSP, kdy je úprava v ZDP účinná již od roku 2004, lze daňový náklad aplikovat od 1. 1. 2006.

 • § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., § 5 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, definuje vyměřovací základ zaměstnance, z něhož je výše daňově účinné tvorby FKSP a sociálního fondu odvozena.

2006–2010 2011–2015 2016 2017–2018
Nahrávám...
Nahrávám...