dnes je 21.3.2023

Input:

ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

25.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Z § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyplývá, že příděl do FKSP je součástí nákladové položky Zákonné sociální náklady, základní příděl tak bude zaúčtován na účet 527. Samotný FKSP je potom účtován na účet 412.

Jak bylo již uvedeno, FKSP je veden na samostatném bankovním účtu, z § 25 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. vyplývá, že tento účet je účtován na účtu 243.

Podrobně je potom účtování FKSP upraveno v bodě 5. ČÚS č. 704. Z uvedeného potom vyplývají následující účetní postupy:

  • základní příděl do fondu je účtován na straně MD 527 a na straně D účtu 412. Současně je proveden převod peněžních prostředků tohoto fondu, a to na stranu MD účtu 243 a na stranu D účtu 241,

  • o použití fondu z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím jiné osoby je účtováno na stranu MD účtu 412, současně je účtována pohledávka vůči zaměstnanci, pokud na stravování částečně doplácí, na stranu MD účtu 335 a současně na stranu MD účtu 527, pokud je na stravování přispíváno z provozních nákladů účetní jednotky, a to vše souvztažně se stranou D na účtu 321. Současně je účtováno o převodu prostředků z FKSP na stranu MD účtu 241 a na stranu D účtu 243,

  • o použití fondu z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení je účtováno na stranu MD účtu 412 a současně je účtována pohledávka vůči zaměstnanci, pokud na stravování částečně doplácí, na stranu MD účtu 335, a zároveň souvztažně bude účtováno na stranu D účtu 602. Současně je účtováno o převodu prostředků z FKSP na stranu MD účtu 241 a na stranu D účtu 243,

  • o použití fondu z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu pořízeného od jiné osoby je účtováno ve výši příspěvku z FKSP na stranu MD účtu 412 a o pohledávce vůči zaměstnanci na stranu MD účtu 335 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 321,

  • o použití fondu z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatních konečných výdajích poskytovaných z FKSP (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) je účtováno na stranu MD účtu 412 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 243,

  • o použití fondu z titulu nákupu hmotného majetku je účtováno na stranu MD účtu 412 se souvztažným zápisem na stranu D účtu 648,

  • naopak na účtu 412 se nijak neprojeví poskytnutí zápůjčky z FKSP, protože tato

Nahrávám...
Nahrávám...