dnes je 24.6.2024

Input:

98/2004 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika

č. 98/2004 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2003 v Bruselu a dne 5. března 2004 v Praze bylo podepsáno Finanční memorandum - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika.
Finanční memorandum vstoupilo v platnost na základě článku 5 Dodatku C Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství*) dne 5. března 2004.
Nedílnou součástí Finančního memoranda je Příloha I - Popis opatření, Příloha II - Finanční plán a Příloha III. Do textu Přílohy II a Přílohy III lze nahlédnout na Ministerstvu financí.
Anglické znění Finančního memoranda a Přílohy I a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
Opatření ISPA č.:
2002/CZ/16/P/PE/015
FINANČNÍ MEMORANDUM
Smlouva mezi Evropskou komisí
a Českou republikou
o poskytnutí pomoci formou
nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA)
pro níže uvedené opatření
Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín,
Středočeský region, Česká republika
FINANČNÍ MEMORANDUM
Evropská Komise, dále jen „Komise”, jednající jménem Evropského společenství, dále jen „Společenství”, zastoupená komisařem pro regionální politiku, p. Michelem Barnierem, jménem Komise
na jedné straně a
vláda České republiky, dále jen „příjemce”
na straně druhé,
SE DOHODLY TAKTO:
Článek 1
Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje a financuje z rozpočtových prostředků Společenství v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto memorandu. Opatření uvedené v článku 2 níže se implementuje v souladu se Všeobecnými podmínkami, které jsou přílohou rámcové dohody podepsané mezi Komisí a příjemcem, a jsou doplněny podmínkami tohoto memoranda a ustanoveními, které jsou jeho přílohou.
Článek 2
Popis opatření
Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) formou grantu přispívá na financování níže uvedeného opatření dle popisu v příloze I:
 
Číslo opatření:
2002/CZ/16/P/PT/015
Název:
Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín
Doba trvání:
Datum zahájení: datum podpisu finančního memoranda Evropskou komisí
 
Datum ukončení: 31. prosinec 2007
Nahrávám...
Nahrávám...