dnes je 12.4.2024

Čerpání FKSP až po zkušební době

5.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrniceZáznamGarance

4.4.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:52:50

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace. Jaká jsou od 1. 1. 2024 pravidla pro tvorbu vnitřní směrnice pro hospodaření s…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Pořízení rakve z FKSP?

22.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

21.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v tvorbě a použití peněžních fondů vybraných účetních jednotekZáznamGarance

19.3.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:49

K jakým změnám došlo ve FKSP? Seznamte se s novinkami ve fondech vybraných účetních jednotek včetně postupů účtování podle ČÚS 704 od 1. 1. 2024.

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Stravování - školníGarance

18.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022

Stravování - závodníGarance

14.3.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Zůstatek finančních prostředků ve FKSP

14.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a doplňková činnost

8.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na stravování zaměstnanců 2024Garance

6.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu a příspěvkové organizaci a na peněžitý příspěvek na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

ČERPÁNÍ FONDUGarance

5.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstatek finančních prostředků fondu z předcházejícího kalendářního roku a zbylých 50 % z přídělu do fondu po odpočtu 50 % přídělu do fondu, které budou určeny na příspěvky na produkty na spoření na stáří zaměstnanců, může organizace použít na jakoukoliv další…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

HOSPODAŘENÍ S FONDEMGarance

4.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžní prostředky, které byly vedeny na účtu FKSP přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí podle zákona (č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Prodej kávy z automatu ve škole

4.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

TVORBA FONDUGarance

1.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se řídí:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Příspěvek na stravování od 1. 1. 2024

29.2.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

27.2.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:56:21

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Režim peněžních fondů - organizace zřízené územním samosprávným celkemGarance

8.2.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Režim peněžních fondů - organizace zřízené státemGarance

7.2.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Diskriminační jednání při čerpání FKSP

30.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

22.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vzor vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSP (2024)Garance

15.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

331 - ZaměstnanciGarance

10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

241 - Běžný účetGarance

10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

243 - Běžný účet FKSPGarance

10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) od 1. 1. 2024Garance

3.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Hospodaření s FKSP od 1. 1. 2024Garance

2.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z čl. CXIII zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační balíček”), zrušuje se vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb včetně všech…

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

501 - Spotřeba materiáluGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

527 - Zákonné sociální nákladyGarance

1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

POJEM FKSP A PRÁVNÍ ÚPRAVAGarance

1.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců organizace, důchodců, kteří při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Jak hospodařit s FKSP v novém roce?

29.12.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné pomůcky hrazené z ONIV

29.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP od 1. 1. 2024Garance

21.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 nastanou při hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tyto změny:

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Příspěvek z FKSP u zaměstnance s dvěma pracovními poměry

21.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutí příspěvku z FKSP novým zaměstnancům

18.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a poplatky za zahraniční platbu

15.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zájezd na vánoční trhy z FKSP

14.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrniceZáznamGarance

12.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:31:46

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Přečerpání prostředků z FKSP na zaměstnance

11.12.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poukázky na knihy jako odměna pro žáky

8.12.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oceňování majetku a závazkůZáznamGarance

5.12.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:55:00

Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků.

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Fond obce pro čerpání důchodového pojištění

4.12.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální zápůjčka z FKSP

24.11.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznam

23.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:34:24

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Dar z FKSP zaměstnankyni na nemocenské

16.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční závěrka a účty s nulovým stavem

13.11.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční příspěvek na výcvik psychologů

9.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Nahrávám...
Nahrávám...