dnes je 22.7.2024

Příspěvek na spoření na stáří

15.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

12.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžní dar k výročí

11.7.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o pravidelný příspěvek z FKSP

4.7.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správěZáznamGarance

25.6.2024, Ing. Olga Sloupová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:10

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

FKSP a dlouhodobý investiční produktGarance

24.6.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý investiční produkt představuje nový pojem v českém právním řádu, jedná se o alternativní možnost spoření na stáří s daňovými výhodami. Nejedná se však o zbrusu nový finanční produkt, nýbrž o speciální režim pro již zavedené produkty investičního…

Účtování příspěvku z FKSP na penzijní připojištění

20.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictvíZáznamGarance

20.6.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:22:20

Obsahem webináře je ucelený rozbor možností zaměstnavatele, jak přispívat na stravování zaměstnanců či realizovat stravování ve vlastním zařízení, a to z pohledu zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a souvisejícího…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Příspěvek z FKSP na produkty spoření na stáří

19.6.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

18.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:48:52

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Zamezení čerpání prostředků z FKSP

17.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Frekvence poskytování příspěvku na produkty spoření na stáří

6.6.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečení stravování zaměstnanců školy

3.6.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba vnitřních směrnic ve školáchZáznamGarance

28.5.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:39:15

Zúčastněte se webináře, kde se dozvíte vše o tvorbě a revizi vnitřních směrnic ve školách. Navíc obdržíte praktické příklady vzorů směrnic pro vedení pokladny, hospodaření s FKSP či inventarizaci majetku a…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Nezaúčtování nákupu z FKSP - oprava

10.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na produkty spoření na stáří

6.5.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdělení přídělu do FKSP

3.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP - příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnancůGarance

29.4.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců organizace, důchodců, kteří při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u…

Právní úprava FKSP pro PO zřízenou krajem

29.4.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup drobného majetku z FKSP

19.4.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a použití peněžních fondů PO - změny 2024Garance

17.4.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava peněžních fondů u účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Opravné položky a vyřazení pohledávekZáznamGarance

17.4.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:51

Na webináři si objasníte postupy účtování o opravných položkách u příspěvkové organizace. Dozvíte se, kdy lze vytvářet opravné položky. Jak je správně zaúčtovat? A jak postupovat při vyřazení…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Nepeněžní dar z FKSP - zdanění

15.4.2024, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čerpání FKSP až po zkušební době

5.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní směrniceZáznamGarance

4.4.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:52:50

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace. Jaká jsou od 1. 1. 2024 pravidla pro tvorbu vnitřní směrnice pro hospodaření s…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Pořízení rakve z FKSP?

22.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců

21.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v tvorbě a použití peněžních fondů vybraných účetních jednotekZáznamGarance

19.3.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:49

K jakým změnám došlo ve FKSP? Seznamte se s novinkami ve fondech vybraných účetních jednotek včetně postupů účtování podle ČÚS 704 od 1. 1. 2024.

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Stravování - školníGarance

18.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování - závodníGarance

14.3.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023

Zůstatek finančních prostředků ve FKSP

14.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP a doplňková činnost

8.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na stravování zaměstnanců 2024Garance

6.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu a příspěvkové organizaci a na peněžitý příspěvek na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

ČERPÁNÍ FONDUGarance

5.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstatek finančních prostředků fondu z předcházejícího kalendářního roku a zbylých 50 % z přídělu do fondu po odpočtu 50 % přídělu do fondu, které budou určeny na příspěvky na produkty na spoření na stáří zaměstnanců, může organizace použít na jakoukoliv další…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

HOSPODAŘENÍ S FONDEMGarance

4.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Peněžní prostředky, které byly vedeny na účtu FKSP přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí podle zákona (č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Prodej kávy z automatu ve škole

4.3.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer

TVORBA FONDUGarance

1.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se řídí:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023
Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Příspěvek na stravování od 1. 1. 2024

29.2.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

FKSP pro příspěvkové organizaceZáznamGarance

27.2.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:56:21

Přihlaste se na praktický webinář o FKSP a během tří hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka zodpoví i vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 7 dní přístup k on-line…

Přístupné pro: FKSP vzdělávání

Režim peněžních fondů - organizace zřízené územním samosprávným celkemGarance

8.2.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Režim peněžních fondů - organizace zřízené státemGarance

7.2.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

Diskriminační jednání při čerpání FKSP

30.1.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

22.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Vzor vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSP (2024)Garance

15.1.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: FKSP mini | FKSP | FKSP vzdělávání

331 - ZaměstnanciGarance

10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

241 - Běžný účetGarance

10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Nahrávám...
Nahrávám...