dnes je 22.7.2024

Input:

112 - Materiál na skladě - způsob B

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

112 – Materiál na skladě – způsob B

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Materiál na skladě se vykazuje v rozvaze v položce B.I.2.   
1.  Otevírání účetních knih – převod z počátečního účtu rozvažného  112  491     
2.  Pořízení materiálu           
a) nákup na fakturu   501  321  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   501  261  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.   
d) materiál nabytý z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatný převod nebo přechod majetku   501  649  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.2.   
3.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) zjištěné manko nad normu na zásobách materiálu   547  501  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.7.   
b) předpis manka na zásobách materiálu k náhradě hmotně odpovědné osobě   335  649     
c) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, v hotovosti   261  335     
d) přijatá úhrada pohledávky za hmotně odpovědnou osobou, na běžný účet   241  335     
4.  K rozvahovému dni           
a) vyúčtování stavu materiálu k prvnímu dni daného účetního období do nákladů   501  112  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.4.   
b) zaúčtování zjištěného stavu materiálu   112  501  dle ČÚS č. 707, bod 5.2.3.   
5. Úplatné pořízení OOP pro zaměstnance samotné VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
Úplatné pořízení  527 321 § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Zjištěný stav na skladě  112 527 dle ČÚS č. 707, bod 3.3.  
6. Úplatné pořízení OPP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch jiné VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
 Úplatné pořízení  501 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
Bezúplatné pozbytí  549 501 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.9.  
7. Úplatné pořízení OPP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch subjektu, který není VÚJ   V souvislosti s COVID-19  
Úplatné pořízení  501 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
Bezúplatné pozbytí  543 501 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.10.  
8. Bezúplatně nabývající VÚJ – OOP pro své zaměstnance   V souvislosti s COVID-19  
Bezúplatné nabytí  527 649 § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Zjištěný stav na skladě  112 527 dle ČÚS č. 707, bod 3.3.  
9. Bezúplatně nabývající VÚJ – OOP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch jiné VÚJ   V souvislosti s COVID-19  
Bezúplatné nabytí  549 649 § 33 odst. 6 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Zjištěný stav na skladě  112 549 dle ČÚS č. 707, bod 3.3.  
10. Bezúplatně nabývající VÚJ – OOP za účelem bezúplatného pozbytí ve prospěch osoby, která není VÚJ   v souvislosti s COVID-19  
Bezúplatné nabytí  543 649 § 33 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Zjištěný stav na skladě  139 543 dle ČÚS č. 707, bod 3.3.  


Poznámka

Položka "B.I.2. Materiál na skladě" obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby. Účet 112 – Materiál na skladě používá účetní jednotka v případě účtování způsobem B pouze k rozvahovému dni. V průběhu účetního období účtuje pořízený materiál rovnou do nákladů, stejně jako spotřebu. Teprve na základě inventarizace a skladové evidence zaúčtuje nespotřebovaný materiál k rozvahovému dni na vrub účtu 112 – Materiál na skladě.

Do materiálu podle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména náleží:

a. suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

b. pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho

Nahrávám...
Nahrávám...