dnes je 13.7.2024

Input:

321 - Dodavatelé

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

321 – Dodavatelé

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Dodavatelé ve vykazují v rozvaze v položce D.III.5.  
1. Přijatá faktura     
a) přijatá faktura při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nebo technického zhodnocení  041 321 dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1. nebo dle ČÚS č. 710, bod 5.2.5  
b) přijatá faktura při pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo technického zhodnocení  042 321 dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1. nebo dle ČÚS č. 710, bod 6.2.5.  
c) přijatá faktura za materiál ve způsobu A  111 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.3.  
d) přijatá faktura za materiál ve způsobu B  501 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
e) přijatá faktura za zboží ve způsobu A  131 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.3.  
f) přijatá faktura za zboží ve způsobu B  504 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.2.1.  
g) přijatá faktura za  spotřebu energie  502 321  
h) přijatá faktura za spotřebu jiných neskladovatelných dodávek  503 321  
i) přijatá faktura za opravy a udržování  511 321  
j) přijatá faktura na náklady na reprezentaci  513 321  
k) přijatá faktura za ostatní služby  518 321 Jedná se např. o náklady na poštovné, náklady na telefonní poplatky, reklamu, propagaci, výzkum a vývoj, školení, poradenské služby, auditorskou činnost, překlady a expertízy aj.  
l) vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení  541 321  
m) vyúčtování jiných pokut a penále  542 321  
n) DPH v případě nároku na odpočet  343 321  
o) faktura za drobný dlouhodobý nehmotný majetek  558 321 dle ČÚS č. 710, bod 5.3.1.  
p) faktura za drobný dlouhodobý hmotný majetek  558 321 dle ČÚS č. 710, bod 6.3.1.  
 q) faktura za předplatné  381 321  
2. Úhrada dodavatelské faktury    
a) úhrada dodavatelské faktury z běžného účtu  321 241  
b) úhrada dodavatelské faktury v hotovosti  321 261  
c) úhrada dodavatelské faktury z úvěrového účtu  321 281, 451  
d) zaplacení dodavateli kartou  321 262  
3. Vyúčtování poskytnutých záloh    
a) vyúčtování krátkodobé poskytnuté zálohy  321 314  
b) vyúčtování poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  321 051  
c) vyúčtování poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  321 052  
4. Odpis závazků    
a) odpis právně zaniklých závazků  321 649  
Nahrávám...
Nahrávám...