dnes je 22.7.2024

Input:

335 - Pohledávky za zaměstnanci

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

335 – Pohledávky za zaměstnanci

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Pohledávky za zaměstnanci se vykazují v rozvaze v položce B.II.9.  
1. Poskytnuté zálohy zaměstnanci    
a) poskytnutá záloha na drobná vydání, záloha na cestovné apod. z běžného účtu  335  241   
b) poskytnutá záloha na drobná vydání, zálohy na cestovné apod. v hotovosti  335  261   
2. Předpis pohledávky z titulu nároku na náhradu za způsobená manka a škody 335  649   
3. Výdej cenin zaměstnanci k vyúčtování 335  263   
4. Vyúčtování poskytnuté provozní zálohy zaměstnancem    
a) vyúčtování nákladů na cestovné  512  335   
b) vyúčtování nákladů na materiál  501  335   
c) vyúčtování nákladů na reprezentaci  513  335   
d) vyúčtování nákladů na služby  518  335   
5. Vrácení nevyúčtované zálohy    
a) vrácení zálohy do pokladny  261  335   
b) vrácení zálohy na běžný účet  241  335   
6. Zápůjčky poskytnuté zaměstnanci    
a) zápůjčka poskytnutá zaměstnanci z běžného účtu  335  241   
b) zápůjčka poskytnutá zaměstnanci v hotovosti  335  261   
c) zápůjčka poskytnutá zaměstnanci z účtu FKSP  335  243   
7. Vyřazení pohledávky    
a) vyřazení pohledávky do nákladů  557  335   
8. Kurzové rozdíly    
a) kurzové ztráty  563  335   
b) kurzové zisky  335  663   
9. Schodek v pokladně 335 261  
10. Schodek na ceninách 335 263  


Poznámka

Položka "B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci" obsahuje podle § 22 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování, uplatnění náhrad.

Příspěvkové organizace, jejichž hospodaření se řídí ZRP, ve znění pozdějších novelizací, poskytují zálohy zaměstnancům podle § 67 ZRP. Podle § 67 ZRP poskytují příspěvkové organizace vlastním zaměstnancům v odůvodněných případech na drobné a neodkladné výdaje vynakládané v zájmu příspěvkové organizace v hotovosti zálohy k vyúčtování:

  1. v předpokládané výši výdajů jako zálohy jednorázové, které musí být vyúčtovány nejpozději do 10 pracovních dnů po splnění
Nahrávám...
Nahrávám...