dnes je 13.7.2024

Input:

Nákup vitamínů z FKSP

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Vztahuje se limit 2 000 Kč i na osvobození od daně a odvodů při nákupu vitamínů z FKSP v nezdravotnickém zařízení?

Odpověď:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 6 odst. 9 písm. d) praví: „Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z FKSP, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které

Nahrávám...
Nahrávám...