dnes je 15.7.2024

Input:

TVORBA FONDU

1.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2
TVORBA FONDU

Ing. Eliška Hryzláková

Příděl do fondu

Základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb se řídí:

  • § 33 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb.je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace,

  • § 48 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.je tvořen základním přídělem z rozpočtu organizační složky státu

ve výši 1 % (sníženo ze 2 %) z ročního objemu nákladů zúčtovaných:

  • na platy/mzdy a náhrady platů/mezd (do objemu těchto nákladů se zahrnuje také náhrada platu/mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, refundace (náhrada) platu/mzdy v organizaci, která ji poskytuje),

  • na odměny za pracovní pohotovost,

  • na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci (na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť a na stipendia zaměstnancům na studijních pobytech u státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu).

Do objemu mzdových nákladů na platy/mzdy se pro výpočet základního přídělu do fondu zahrnují: všechny složky platu/mzdy, bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou hrazeny.

Zdrojem fondu kulturních a sociálních potřeb jsou:

  • splátky zápůjček poskytnutých z fondu

  • náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

  • příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu

Nahrávám...
Nahrávám...