dnes je 24.6.2024

Input:

427/2022 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

č. 427/2022 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 14. prosince 2022
o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2023 aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), (dále také „Seznam”), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 497/2021 Sb. ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).
Seznam vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Obsahuje kódy a názvy vybraných položek zemědělského a potravinářského zboží kapitol 01 až 22 kombinované nomenklatury a vybraného energetického zboží kapitol 27, 28, 29, 34, 38 a 44.
Aktualizace Seznamu je prováděna na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1998 ze dne 20. září 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Přehled změn v Seznamu je obsahem přílohy tohoto sdělení.
Platné znění Seznamu je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https:/www.czso.cz/csu/czso/seznam-zbozi-ktere-neni-urceno-pro-zjednodusene- vykazovani.
 
Předseda:
v z. Ing. Krumpová v. r.
 
1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu
Příloha
Tab. č. 1: Nově zavedené položky číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) s účinností od 1. 1. 2023
 
Kód položky
Název položky
08093020
Ploché broskve (Prunus persica var. platycarpa) a ploché nektarinky (Prunus persica var. platerina), čerstvé
08093030
Nektarinky, čerstvé (kromě plochých nektarinek)
08093080
Broskve, čerstvé (kromě nektarinek a plochých broskví)
10061090
Rýže v plevách (kromě té k setí, kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)
10062019
Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže), předpařená (kromě kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)
10062099
Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) (kromě kulatozrnné, střednězrnné, dlouhozrnné a předpařené)
10063029
Poloomletá rýže, předpařená (kromě kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)
10063049
Poloomletá rýže (kromě kulatozrnné, střednězrnné, dlouhozrnné a předpařené)
10063069
Celoomletá rýže, předpařená, též leštěná nebo hlazená (kromě kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné)
10063099
Celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená (kromě kulatozrnné, střednězrnné, dlouhozrnné a předpařené)
44013200
Dřevěné brikety
Tab. č. 2: Změněné položky číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) s účinností od 1. 1. 2023
 
Nahrávám...
Nahrávám...