dnes je 24.6.2024

FKSP - Příklady

FKSP 2024 – Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb

Na stránkách této on-line publikace "FKSP – pravidla o hospodaření s fondem" je připraven praktický vzor vnitřní směrnice k FKSP pro rok 2024  a můžete si nastudovat nejdůležitější změny v hospodaření s fondem v letošním roce. V rámci předplatného budeme informace z praxe v průběhu roku dále doplňovat.

K dispozici budete mít:

 • vzor vnitřní směrnice o FKSP pro rok 2024,
 • základní účetní postupy,
 • upozornění na co při hospodaření s FKSP nezapomenout,
 • databázi aktuálních právních předpisů – v rámci předplatného tedy můžete využívat zákony, vyhlášky a další předpisy (tyto předpisy si můžete v případě potřeby zobrazit i ve starším znění),
 • bezplatný odpovědní servis (max. 4 dotazy za rok),
 • databázi zodpovězených dotazů s problematikou FKSP, kterou neustále doplňujeme o nové dotazy,
 • vzdělávání k problematice FKSP (záznamy seminářů a přístup min. 1x za předplatné období na on-line seminář LIVE).

Autoři: Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek a kolektiv autorů

Konsolidační balíček přinesl s účinností od 1. 1. 2024 změny v oblasti FKSP:

 • snížení prostředků na FKSP o polovinu z 2 % na 1 %
 • nově je objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy, polovina této částky je určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří
 • zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
 • způsob čerpání FKSP se stanoví zejména v kolektivní smlouvě, v kolektivní dohodě nebo ve vnitřním předpisu; nejsou však dotčeny právní předpisy, kde je umožněno využití FKSP, např. zákon č. 218/2000 Sb., vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích

On-line publikaci si lze objednat:

 • bez odpovědního servisu za 1440 Kč Kč bez DPH (21 %) na 12 měsíců

 • s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) za 3030 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců

 • s odpovědním servisem (4 dotazy za předplatné období) a se vzděláváním (záznamy seminářů s problematikou FKSP a minimálně 1x za předplatné období vstup zdarma na on-line seminář LIVE k problematice FKSP) za 3120 Kč bez DPH  (21 %) na 12 měsíců

Objednávka:

Bez odpovědního servisu            S odpovědním servisem

S odpovědním servisem a vzděláváním

Nejnovější

FKSP a dlouhodobý investiční produktGarance

24.6.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý investiční produkt představuje nový pojem v českém právním řádu, jedná se o alternativní možnost spoření na stáří s daňovými výhodami. Nejedná se však o zbrusu nový finanční produkt, nýbrž o speciální režim pro již zavedené produkty investičního…

Účtování příspěvku z FKSP na penzijní připojištění

20.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jak účtovat příspěvek z FKSP na penzijní připojištění? Platby odchází současně se mzdami. Nárok na příspěvek vzniká každý měsíc. Ing. Eliška Hryzláková Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění (dále jen PP) posílá zaměstnavatel přímo z běžného účtu FKSP na účet zaměstnance, vedený u penzijního fondu ...

Příspěvek z FKSP na produkty spoření na stáří

19.6.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme PO zřizovaná ÚSC. V zásadách hospodaření s prostředky FKSP na rok 2024 máme nově příspěvek na produkty spoření na stáří. Přispívat budeme pololetně. Někteří zaměstnanci si uzavřeli dodatek s poskytovatelem produktu spoření o příspěvku zaměstnavatele např. v březnu 2024, mají nárok na příspěvek od ...

více článků
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.6.2024 - podání přiznání k DPH za květen
Kurzy měn 21.6.2024
 1 EUR24,95 CZK (+0,06)
 1 USD23,34 CZK (+0,12)
 1 GBP29,52 CZK (+0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,69 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Zákon 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek 1.1.2024 -
Návrh nového zákona o účetnictví - Pracovní verze
Důvodová zpráva
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví 1.1.2024 -
Zákon 128/2000 Sb. o obcích 1.1.2024 1.1.2026
Vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 1.1.2023 -
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů 20.6.2024 1.1.2025, 19.7.2024, 1.7.2024
Zákon 235/2004 Sb. o DPH 1.1.2024 -
Daňový řád 280/2009 Sb. 1.1.2024 -
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí 1.1.2024 1.1.2025
Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1.1.2024 -
Vyhláška 504/2002 Sb. o účetnictví 1.1.2024 -
Vyhláška 325/2015 Sb. o účetnictví 1.1.2016 -
Zákon 218/2000 Sb. o zákon o rozpočtových pravidlech 1.1.2024 -
Nahrávám...
Nahrávám...